Ilk Okul | Orta Okul | Konular | Odevler | Anlatim

2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , sinif , ders , konular , arastirma , ödevleri , donem , yazili , sorulari , test

HAREKET ENERJİSİ

images 4.ve 5. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde ışığın, sesin ve ısının bir enerji çeşidi olduğunu öğrenmiştik. Acaba yelkenli bir teknenin yol alması için enerjiye ihtiyacı varmıdır? Bu enerjiyi tekne nereden alır? Enerji olmadan hiçbir cisim hareket etmez. Yelkenli sandalda enerjiyi rüzgardan alır. Çevremizde canlı cansız hareket eden her varlığın enerjisi vardır.

 

 

 

 

(HEPSİ İÇİN DAHA COK MU BILGI SADECE REKLAMLARA TIKLAMANIZ YETERLI)

İSMİN HALLERİ

 İsmin Yalın Hali: İsmin hiç hal eki almamış halidir.

Kitap aldım.

 Belirtme Hali: İsmin ''-i,-ı,-u,-ü,'' eki almış halidir.

O kitabı bana ver.

 Yönelme Hali: İsmin ''-e,-a,'' eki almış halidir.

Kitaba göre yorum yapar.

 Bulunma Hali: İsmin ''-de,-da'' eki almış halidir.

Kitapta çok güzel hikayeler var.

 Ayırma Hali: İsmin ''-den,-dan'' eki almış halidir

Kitaptan sorular çıkacak.

STOPLAZMA

  Hücre zarı ile çekirdek arasını dolsuran sıvı bölümdür. Sitoplazma canlı, akışkan ve yarı saydam bir yapıya sahiptir. İçerisinde %65-%95 oranında su bulunur. Sitoplazmada sı, minaraller, hormonlar, enreji, besinler, enzimler, ve organeller vardır. Sitoplazma tüm hayatsal olayların yapıldığı ve enerji üretildiği hücre kısmıdır.

  Sitoplazmada çeşitli görevleri olan, küçük yapılar (organcıklar) bulunur. Vücut organlarına benzer şekilde hücrede görev yapn birimlere organel denir. Orgeneller, yapılarında özel görevler yapan enzimleri taşır. Bu sayade kendilerine ait bir reaksiyonu çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriler. Her hücrede değişik çeşit ve sayıda organel vardır.

HÜCRE ZARI

Hücrenin etrafını çeviren ince örtüye hücre zarı denir. Hücre zarı tüm hücrelerde bulunur. Hücre zarları protein, yağ ve karbonhidratların karmaşık bir biçimde düzenlenmesiyle oluşur. Hücre zarı stoplazmayı dıştan sararak bütünlük sağlar.

  • Hücre zarı canlıdır.
  • Hücrenin özgün şeklini kazanmasını sağlar.
  • Üzerinde çok sayıda por (geçit) vardır.
  • Hücrenin çevresiyle madde alış verişini sağlar.
  • Hücrenin dış etkilerden korunmasını sağlar.
  • Esnek ve yarı saydam yapıdadır.

Hücre zarları porlar ve biyolojik yapılar yardımıyla madde alışverişini kontrol ederler. Hücre zarı, dışarıdan hücreye yararlı maddelerin girmesine, hücreden dışarıya zararlı maddelerin çıkmasına izin verir.Hücre zarının bu özelliğine seçici geçirgenlik denir. Seçici geçirgenlik her maddenin hücreye giriş çıkışına izin vermez.

Hücre duvarı: Bazı hücrelerde; hücre zarının dışında hücre duvarı (çeperi) bulunur. Hücre duvarı zara desteklik ve dayanıklılık sağlayarak, hüvreyi korur. Hücre duvarı cansız, esnek ve tam geçirgendir.Bitkilerde bulunan çeper selülozdan oluşmuştur.

ÖRNEK:

Hücre zarının özellikleri arasında, aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz?

A) Bütün hücrelerin yapısında yer alma

B) Hücrenin madde alışverişini sağlama 

C) Kalın ve sert yapıya sahip olma

D) Hücreler arasında sınırı oluşturma

ÇÖZÜM:

Hücre zarı sitoplazmayı dıştan çevreleyerek, hücreler arası sınırı oluşturur. İnce ve esnek yapılıdır. Seçici geçirgendir ve hücrenin madde alışverişini kontrol eder. Bütün hücrelerdekalıtım yapısı, sitoplazma ve hücre zarı vardır.

CEVAP: (C)

6. SINIF | CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR

hucre Canlıların vücudunu oluşturan en küçük yapı birimi hücre denir. Başka bir tanımla; uygun ortamlarda tek başına yaşama ve çoğalma yeteneğine sahip olan en küçük canlı parçasına hücre adı verilir. Canlı vücudundaki hayat olayları temelde hücrelerin içerisinde meydana gelir.

HÜCRE: Canlının canlılık özelliğini gösteren en küçük yapı birimidir!!!

Ankara'nın Başkent Oluşu (13 Ekim)

eski tbmm ataturk 1.Dünya savaşı sonunda Müttefiklerin yenilmesi yüzünden , Osmanlı Devleti de yenilmiş sayıldı. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'na dayanılarak yurdumuz itilaf devletleri tarafından işgal edildi. Ordularımız dağıtıldı. Boğazlar itilaf devletlerinin yönetimine bırakıldı. Türk milleti için herşeyin bitmek üzere olduğu bu günlerde herkes çaresizdir. Yurdu kurtarmak için birşeyler yapılmalıydı.

Bu sırada İstanbul'da bulunan Mustafa Kemal , 9.Ordu Müfettişi olarak Samsun'a tayin edildi. Mustafa Kemal bu görevi seve seve kabul edildi. Çünkü vatanını kurtarmak için yapılacak çalışmalar Anadolu'dan başlamalıydı. Anadolu halkıyla görüşmek , onların fikirlerini almak ve çalışmaya başlamak için bu görevi tam bir fırsat olacaktı.

Atatürk 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vupuru ile İstanbul'dan Samsun'a hareket etti. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldiğinde Samsun halkı onu büyük bir coşkuyla karşıladı. Çünkü Anadolu , Atatürk'ü Çanakkale Savaşlarından tanımış , onun ne kadar güçlü , kararlı , azimli ve vatansever bir komutan olduğunu öğrenmişti. Vatanı kurtarmak için Anadolu'nun beklediği kumandan Atatürk'tü. Bu nedenle Anadolu halkı , onu , 19 Mayıs günü Samsun'da büük bir umutla bağrına bastı.

Atatür'ün Samsun'a gelmesiyle Kurtuluş Savaşı fiilen başlamış oldu. Samsun'dan Erzurum ve Sivas'a geçen Atatürk buralarda düzenlediği kongrelerde halkla görüşmüştür. Onların kendilerini temsil edecek vekillerini seçmelerini istemiş , sonra da seçilen bu temsilcilerle birlikte Ankara'ya doğru hareket etmiştir.

27 Aralık 1919 tarihinde , yanındaki temsilcilerle birlikte Ankara'ya gelen Atatürk'ü Ankaralılar büyük bir sevgiyle karşılamışlardı. Ankara'da toplanan bu heyet , çalışmalarını sürdürmüş ve yurdun kurtarılması için ilanlar yapmıştır. Böylece Ankara Kurtuluş Savaşı'nın kalbi olmuştur.

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) de Ankara'da açılmasıyla burası yeni Türkiye'nin temeli haline gelmiştir. Çünkü bütün kararlar burada alınmıştır. Kurtuluş Savaşı buradan idare edilmiştir.

Ulusal Kurtuluş Savaşının sonunda imzalanan Lozan Barış Antlaşmasıyla işgal güçleri , yurdumuzu terk etmişlerdir. İstanbul'un da düşmandan temizlenmesinden sonra başkentinin Ankara mı yoksa İstanbul mu olacağı konusunda tartışmalar başladı. Oysa İstanbul tarihi ve jeopolitik konumu nedeniyle başkent olmaya uygun değildi. Tartışmalara bir son vermek ve ülkenin başkentini kesin olarak belirlemek amacıyla , Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ne (TBMM)  bir kanun teklifi verildi.

''Türkiye Cumhuriyeti' nin başkenti Ankara' dır.'' şeklinde bu teklif , 13 Ekim 1923 tarihinde kabul edildi. Böylece , 23 Nisan 1920 tarihinden beri zaten fiilen başkent olan Ankara , resmende başkent ilan edildi. Daha sonra anayasamızın değiştirilmeyecek maddeleri arasında yerini aldı.

Ankara'nın başken olarak seçilmesinin en önemli nedenlerinden birisi , Ankara'nın yurdumuzun tam ortasında yer almasıdır. Milli mücadelenin başladığı yıllarda Ankara küçük bir Anadolu kasabası görünümündeyken bu gün sayısız parkları , okulları , gökdelenleri , sanayi ve ticaret kuruluşlarıyla modern bir başkent haline gelmiştir.

Her yıl '' 13 Ekim '' tarihinde Ankara'nın başkent oluşu törenlerle kutlanır.

6.SINIF | İNGİLİZCE

Hair :                saç

Long :               uzun

Short :              kısa

Curly :              kıvırcık

Wavy :              dalgalı

Straight :          düz

Blonde :            sarışın

dark :                karanlık

weight :            ağırlık

slim :                zayıf

fat :                  yağ (şişman)

age :                 yaş

young :              genç

middle aged :   orta yaş

old :                  eski

height :             yükseklik

tall :                  uzun

medium height :orta yükseklik

VATANDAŞLIK HAK VE GÖREVLERİ NELERDİR?

a- Seçme ve Seçilme Hakkı

b- Kanunlara Uymak

c- Vergi Vermek

d- Askerlik Yapmak

Seçme ve Seçilme Hakkı : Kendi içinizden en, nitelikli, en becerikli, bilgili, ahlaklı kişiyi belirlemek için görevimizi yerine getiririz. 18 yaşını dolduranlar seçime katılabilir. Sadece er ve erbaşların, askeri öğrenci oy kullanamaz.

Kanunlara Uymak : Toplum huzuru ve barışın sağlanabilmesi, hak ve özgürlüklerin korunabilmesi, devlet otoritesinin ve devamlılığın sağlanabilmesi için bu şarttır.

Vergi Vermek : Vergi devletin vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılıyabilmek için gelirine göre vatandaşından aldığı belirli bir miktar paradır. Daha iyi şartlarda yaşamak, daha iyi hizmetlerle karşılaşabilmek istiyorsak vergimizi düzenli olarak vermek zorundayız.

Askerlik Yapmak : Devletin varlığını devam ettirebilmek için kendisine yönelik tehlikelere karşı hazır olabilmek için ordu oluşturulur. Bizde zamanı geldiğinde orduya katılırız.

(daha cok bilgi için reklamlara tıklamanız yeterklı)

6. SINIF | DİL BİLGİSİ

SERT ÜNSÜZ YUMUŞAMASI

p,ç,t,k ünsüz harfleriyle biten kelimelerden sonra ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde kelimenin sonundaki sert ünsüzler yumuşar. ''p,ç,t,k'' harfleri ''b,c,d,g'' harflerine dönüşür. Buna ünsüz yumuşaması denir.

yoğurt - a = yoğurda

ilaç - ı = ilacı

dolap - a = dolaba

böcek - e = böceğe

Okul ve Halk Kütüphanelerimizdeki Kitap Sınıflama Sistemi

000 Genel Konular

100 Felsefe ve Psikoloji

200 - Din

300 - Sosyal Bilimler

400 - Dil

500 - Doğa Bilimleri ve Matematik

600 - Teknoloji

700 - Sanat

800 - Edebiyat

900 - Coğrafya ve Tarih